ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.

  • Beste lezer

     

    Binnenkort wordt dit platform offline gehaald. Voor mij betekent dit het einde van mijn blog, ik ben immers niet zinnens deze naar elders te exporteren. Aan hen die nu en dan de tijd namen om mij te lezen wil ik mijn dank betuigen; U was aangenaam gezelschap. Tijd voor andere dingen.

    jo