ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.

 • Beste lezer

   

  Binnenkort wordt dit platform offline gehaald. Voor mij betekent dit het einde van mijn blog, ik ben immers niet zinnens deze naar elders te exporteren. Aan hen die nu en dan de tijd namen om mij te lezen wil ik mijn dank betuigen; U was aangenaam gezelschap. Tijd voor andere dingen.

  jo

 • over wolken

  nog steeds jaag ik de wolken na

  en telkens drijven de wolken verder van mij weg  ik heb een zon gezocht die schuil ging achter wolken

  maar haar stralen, het zonlicht verblinde al te vaak mijn ogen  ik heb tussen schapen gelopen

  en schapen, net als wolken, vlokken samen

  ze drijven van mij weg  ik heb tussen wolven geleefd

  geleerd om te jagen, mijn tanden laten zien

  bijten allen in mijn staart  maar wat baten de wolken, de zon, de schapen en wolven

  wat zegt hun geblaat, hun tanden , het licht en al dat drijven  steeds dieper zet ik mijn tanden in jouw gewillige vlees

  blaat als een slachtrijp schaap indien je van mij wegdrijft

  laaf ik gulzig mijn huid, mijn aangezicht

  aan jouw zalig zinderende zuiverste zonlicht