ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.

 • En dan

  en dan los te laten

  het ratelende geheugen

  ons roemloos slagveld  en dan los te laten

  de illusies voor het grijpen

  de weemoed die ging rijpen  en dan los te laten

  de scherven, de stemmen in het duister

  het dwalen, het gekonkel, heimelijk gefluister  en dan los te laten

  ik en mijn schrik gebald in een gedicht

  gingen wij schuilen voor het zonlicht  wat is dan mijn aandeel in dit bedrog

  ging ik niet ver genoeg, heb op jouw tenen getrapt

  schulden gemaakt, ben ik uit jouw taal geschrapt  en wie maakt daar al dat kabaal

  pontificaal, theatraal debiteert hij zijn rijmtaal

  mijn hardnekkige hartkwaal; het gezang van de nachtegaal