ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.

 • soort van improvisatie

  een zucht te zijn
  een vleesgeworden klucht
  een deken uit smart geweven
  een schampschot, in de kiem gesmoord, uitgegleden

  en ach, draag je opnieuw die oude kleren
  een dwangbuis veel te nauw bemeten
  gaat taal janken, de misdaad waarvan je bent beticht
  een wreed portret gevangen in een gedicht

  staan op uit onze as, gaan slapen in een vuur
  verteren in de nacht, het gemis verijdelt
  in ons laatste uur; het duister gekoesterd
  ging bloeien, werd alle hoop gegijzeld

  en dit vers dan; een kramp, een stamp
  verschalkt de grimas op jouw aangezicht
  versteend, gebroken, ontwortelt
  ontsproten; een ontluikend vergezicht

  wees geen beeld, sarcofaag van woorden
  een gekende wonde dan, een vertrouwde geur
  een melodie geklemd tussen lijnen van muziekpapier
  leg mij te rusten, jouw snoodaard, het getemde dier