ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.

soort van improvisatie

een zucht te zijn
een vleesgeworden klucht
een deken uit smart geweven
een schampschot, in de kiem gesmoord, uitgegleden

en ach, draag je opnieuw die oude kleren
een dwangbuis veel te nauw bemeten
gaat taal janken, de misdaad waarvan je bent beticht
een wreed portret gevangen in een gedicht

staan op uit onze as, gaan slapen in een vuur
verteren in de nacht, het gemis verijdelt
in ons laatste uur; het duister gekoesterd
ging bloeien, werd alle hoop gegijzeld

en dit vers dan; een kramp, een stamp
verschalkt de grimas op jouw aangezicht
versteend, gebroken, ontwortelt
ontsproten; een ontluikend vergezicht

wees geen beeld, sarcofaag van woorden
een gekende wonde dan, een vertrouwde geur
een melodie geklemd tussen lijnen van muziekpapier
leg mij te rusten, jouw snoodaard, het getemde dier

 

De commentaren zijn gesloten.