ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.

want ik ben de nacht

want ik ben de nacht

een luis die schuilt in haar vacht

een web met zorg geweven

begraven als een manier van overlevenwant ik ben de nacht

zwarter dan zwart

als zo een ziel bestaat

ik heb mezelf gemaaktuit balans geraakt

het mes ontweken

ben ik gevallen

aan haar wonden bezwekenik ben de nacht die wacht

hier leer ik vergeven

hebben de sterren een mens geboetseerd

die zich in het donker op een koord begeeftik ben de nacht die wacht

op een teken, een signaal

een stem die zingt

het gewonde dier bedwingtDe commentaren zijn gesloten.