ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.

 • constructie van een illusie

  een open wonde die wacht om bloeden

  een zwaar hoofd dat verlangt naar slaap

  kraakt dit lichaam in al zijn voegen

   

  drenkelingen in een veel te diep water

  in een onzichtbaar web gevangen

  worden we door een nijpende kou bevangen

   

  wacht de nacht met duizend ogen

  schreeuwt uit duizend monden

  onder dit gekrakeel, geblaf van honden

   

  hebben we onomwonden gevonden

  in weerwil van alle logica, langzaam ontsproten

  gestaag gegroeid; ons onschuldig gezicht geschonden

   

  uit onze verdoving bruusk ontwakend

  dwalend in het doolhof van ons gemoed

  schieten we steeds onverbiddelijk in eigen voet

   

   

 • zo dichtbij te zijn geweest

  zo dichtbij te zijn geweest

  je vingertoppen konden haast raken

  een gestreken vlag

  begint dit schip water te maken

   

  gaan we dan naar de haaien

  zullen aaseters aan onze botten knagen

  een feestmaal, een gedekte tafel en de gast

  vergat op te dagen

   

  dat het niets is hoor ik iemand fluisteren

  waarom dan blaten als een schaap

  spant dit vel in onbehagen

  moeten we schuilen, de regen laten overwaaien

   

  nog dit laatste gevecht, een verzuchten

  alvorens dit geslagen lichaam wil berusten

  een vuur om je oude kleren te laten branden

  ons vonnis; een eeuwig knarsetanden

   

  zo dichtbij te zijn geweest

  heeft de realiteit ons verweesd

  met scherpe tanden in de staart gebeten

  rest ons niets anders dan zomaar te vergeten

   

 • amor mundi (III)

  gaat de rede methodisch haar gang

  maar naast wetten en cijfers

  heeft het hart ook een richting nodig

  nood aan een ziel, een zelfbewustzijn

  en dat dwingt me jou nabij te zijn

   

  niet meer dan hormonen die aan

  onze botten knagen

  maar waarom ik dan gedichten schrijf

  zich een beeld ontspint van jou in mij

  heeft nog geen exacte wetenschap kunnen verklaren

   

  de voorstelling in mijn hoofd, de wereld

  als theater, de woorden die zich aanbieden

  een komen en gaan van schaduwen op de muren

  en in die eenzame treiterende uren

  ben jij dan het residu, mijn vleesgeworden schrik

   

  want ik keer in mijn vel als de getijden

  zweet van angst, verdrink haast in mijn woede

  immer twijfelend en overwegend in een hoek

  leest dit leven zich steeds meer als een open boek

  onbeholpen laat ik mijn gedachten door jullie bevolken

   

   

 • aan wie ik nog moet

  leer me, toon me

  want houden van is ook verliezen

  de schrik die schuilt in mijn kiezen

   

  worden we elkaars spiegelbeeld; woordeloos, verdoofd

  leer me te morsen met dit leven naar believen en als ik

  vlekken maak, aanhoor mijn gezaag, incasseer mijn grieven

   

  want jij bent mijn helderste sterrenbeeld

  een reddingsboei op een schuimende zee

  mijn geschaafde gezicht, mijn pijn voor twee

   

  het taaiste brood dat ik moet breken

  een afgodsbeeld dat me devoot laat knielen

  laat me je gewillige muren bestormen, je burcht vernielen

   

  een geweldenaar in gedachten met de pen in de hand

  gehuld in mooie woorden wil ik je tegenstand versmachten

  je lichaam bevrijden, jouw heilige grond ontwijden

   

  mocht ik desondanks wortel schieten in gepeins

  mezelf verliezen in tweedehandse retoriek

  ontzie mijn bleke verzen, mijn gejammer dan niet

  geef mijn gemoed de sporen, toon me je linkertiet