ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.

constructie van een illusie

een open wonde die wacht om bloeden

een zwaar hoofd dat verlangt naar slaap

kraakt dit lichaam in al zijn voegen

 

drenkelingen in een veel te diep water

in een onzichtbaar web gevangen

worden we door een nijpende kou bevangen

 

wacht de nacht met duizend ogen

schreeuwt uit duizend monden

onder dit gekrakeel, geblaf van honden

 

hebben we onomwonden gevonden

in weerwil van alle logica, langzaam ontsproten

gestaag gegroeid; ons onschuldig gezicht geschonden

 

uit onze verdoving bruusk ontwakend

dwalend in het doolhof van ons gemoed

schieten we steeds onverbiddelijk in eigen voet

 

 

De commentaren zijn gesloten.