ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.

 • Met voorbedachte rade

   

  meermaals heb ik ons ontsnappen gepland

  staat onze vluchtroute in mijn huid gebrand

  maar telkens werd mijn lot aan een duisternis verpand

   

  ik geef toe, ik heb overwogen ons op te geven

  mijn vergaarde bagage overboord te gooien

  met man en muis te vergaan, te stoppen met dit flikflooien

   

  vanuit deze kooi van letteren die mijn thuis is geworden

  een veilige schuilplaats, een uitzicht dat ik begrijp

  bezit ik niet langer het talent tot een ander vergrijp

   

  steeds opnieuw wil ik hier door haar gevonden worden

  capituleer ik voor je dwingende gebod

  sta op uit mijn verzen op alsof ik de dood heb bedot

   

  en in de kleuren van de avondzon herken ik je gelaat

  zijn we niet meer dan een stilleven, een beven

  ik laat je niet gaan, ook al staan de dijken op breken

   

  en is dit wie ik ben, is dit wat ik veronderstelt ben

  te doen; ik schrijf zinnen en wek terug tot leven

  een liefde, een bestaan dat ik mezelf niet heb gegeven

   

   

 • Je lichaam is een canvas (II)

   

  op de huid tussen je schouderbladen

  wil ik achterlaten in een onuitwisbaar schrift

  de ontelbare dagen dat ik je heb gemist

  de uren die me berichten van ons isolement

   

  de woorden die me ontvluchten in aanschijn van je gelaat

  komen tot rust als ik ze neerschijf op papier

  waar ik jou bewaar tussen een lach en een traan

  zo blijft de gedachte aan jou steeds op een kier

   

  telkens we elkaar kwetsen uit noodzaak

  in een blik of met een onuitgesproken woord

  voel ik het vocht druppelen uit mijn zijde

  alsof ik een deel van mezelf heb vermoord

   

  want wat ik van de liefde heb geleerd; de dood die ik heb

  geproefd in alles wat mijn hart heeft begeerd

  ondanks de vele bruggen die branden in een gloed

  ben je mijn dagelijkse brood, de zuurstof in mijn bloed

   

  ik weet niet of er ergens een god bestaat waarin ik geloof

  een hemel, de hel, een paradijs dat ons is beloofd

  is liefde religie of slechts een kostbaar kleinood

  en toch wil ik in haar geloven, onbuigzaam, devoot

   

  misschien ben ik niet meer dan een hoofdstuk in een gesloten boek

  wat ik nu weet; elke aftocht heeft een smaak van bitterzoet

  noemt iemand jouw naam dan hoor ik engelen zingen acapella

  voel mijn knieën trillen en denk; de Heer zij geprezen, halleluja