ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.

 • _

  Ik wacht in de nacht op mirakels

  de gezangen van een hemels koor

  ruist een nieuw seizoen aan mijn oor

   

  kom ik niet verder dan een dof gereutel

  geneuzel op papier

  ergens ver weg van hier

   

  voorbij de muren van het gedicht

  straalt een aangezicht

  seint een bericht

   

  intact

  onaangeroerd

  pompt het bloed

   

  kiemt het zaad ooit tot vrucht

  in bedorven lucht

  versteent een mens tot klucht

   

   

 • _

  En zo gaan we verder

  midden het oproer van de dag

  de desolate uren van de nacht

   

  de pas iets langzamer

  het hoofd dieper tussen de schouders

  adem die knelt in je keel

   

  langs een weg die zich niet laat kennen

  door zoveel straten gedwaald

  zoveel trappen afgedaald

  al die muren beklommen

   

  je droeg me meer dan mijn

  benen wisten

  deze radeloze handen

  zag ik de wereld door jouw ogen

   

  was er kleur in kleurloze dagen

  hoop voor een hopeloze ziel

  uitkijken naar wat stond te gebeuren

  dat nooit gebeurde

   

  maar ergens blijft het laaien

  dat mij verteert, langzaam consumeert

  dat geen lessen wil trekken

  ons teder, dwaas menselijk gebrek

   

   

 • _

  Ik heb geloof ik, je schoonheid

  nooit bezongen

  taal is goedkoop; jouw beeltenis

  resoneert niet in verzen

   

  Ik heb je ontleed tussen punten

  en komma's

  maar wat ik overhield kon ik

  nooit begrijpen

   

  Genadeloos leg je gebreken bloot

  dan is het schrikken als je moet hinken

  spreken in wartaal

   

  Nu ik smeul in je as weet ik dat ik leef

  je maakt van mij een ander, iemand die

  ik nog niet ken, iemand hulpeloos

   

   

 • _

  jouw wereld is een raadsel

  kijken door het raam mag

  maar binnen kan ik niet

   

  haar wereld is omgeven door een muur

  ik mag wrikken aan de stenen

  maar verder kom ik niet

   

  nu leg ik mezelf languit als een brug

  strek mijn armen in het ijle

  tast naar believen in het duister

   

  (want de wereld is een eiland

  alle spiegels stukgeslagen

  dromen we van een overkant)

   

  ik zal spreken, zwemmen

  verdrinken en weer opstaan

  schuilen als een zwerver in haar armen

   

   

   

 • _

  Er komt een tijd

  dat er geen tijd meer is

  voor gebroken harten

  het dialect van de ziel

  blijft onverstaanbaar

   

  Er komt een tijd

  dat er geen tijd meer is

  voor vragen naar het waarom

  als alle zinnen opdrogen

  woorden verkiezen te zwijgen

   

  Er komt een tijd

  wanneer tijd uit het raam verdwijnt

  alle klokken stilstaan

  honden stoppen met huilen

  seizoenen versmelten

   

  Er komt een tijd

  dat de tijd niet meer van ons weet

  hoe we samen woordeloos bleven

  het landschap als getuige

  geruisloos, immens voorbij het raam

   

   

   

 • _

  dat ik nog steeds om je geef

  ondanks ik nu sidder en beef

  onderhuids ben je steeds aanwezig

  een onuitwisbare kras in mijn vel

   

  de klepel die rinkelt in mijn bel

  jou vertalen in mensentaal is banaal

  schud je me wakker

  probeer ik je te vinden

   

  in een nieuw verhaal

  opzoek naar een veilige haven

  voor een vermoeide conquistador

   

  ik verloor je tussen verzen

  onder de schijnbewegingen van de liefde

  lig ik te janken in het decor