ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.

 • _

  vind ik rust

  spreekt de nacht in gebaren

  leegt het hoofd

  komt het lijf tot bedaren

   

  niets mooier dan een maagdelijk blad

  tot het is gevuld met vragen

   

  elk antwoord poëzie

  ongetwijfeld

  woorden als merries

   

  grazen voor even

  draven in schrik

  vertrappelen het weifelende wit

   

   

   

 • _

  in een open veld

  zag ik hem staan

  aan een waterkant

  kwam ik hem tegen

   

  de vogels zwegen

  het ongedierte verscholen

  het gras, de bomen

  ze weken

   

  niet langer vragen

  geen antwoorden

  de avond zoog ons op

  de aarde leek te beven

   

  geef bestemming

  meet afstand

  tel je wegen

  spreek met een stem van regen

   

   

 • _

  te veel gezegd

  te weinig woorden

  het mulle zand van de geest

   

  kon ik vragen

  verzaken aan

  ontbrak het geloof

   

  waren we beter af

  een tijd van klompen

  lauwe karnemelk

   

  in spreidstand tussen

  gisteren en morgen

  ging ons moment voorbij

   

  nooit heb ik bezongen

  de vlucht van een leeuwerik

  boven een veld

   

  sta ik daar alleen

  zijn we met velen

  spreiden onze vleugels

  en niemand merkt ons op

   

   

 • _

  de doden wijzen

  (maar niet vandaag)

   

  in de dag schuilt;

  een welriekend wonder

  een welkome verlamming

   

  (zie de steen, meet de deining )

   

  spant het hart een valstrik

  richt zijn vizier

   

  wacht op het uur

  dat opschrikt uit de slaap

  dat vleugels geeft

   

   

 • _

  wijken de randen

  worden een eiland

   

  dansend

  met verbrande voetzolen

  een woekerende

  vloeibare kern

   

  tot ergens

  schim gehuld in verleden

  een donker huis

   

  dragen wankelend

  tot te licht

  tot te zwaar

   

  vallen in verwondering

  ontwaakt te tong

   

  groeit;

  een vlammend woord

  een barmhartig gebaar

   

   

 • _

  intussen

  een traag standbeeld

  jeukt in zijn sokken

   

  een wreed landschap

  hapert in steen

   

  een jas van stilstand

  handen die bevriezen

   

  wie breekt zijn benen

  vouwt vingers in gebed

   

  welk dier komt geuren

  proeft de lippen

   

  ontdooit

  ontbloot

  een falende mechaniek

  de gekunstelde tragiek

   

   

 • _

  ontluikt het mysterie

   

  treedt de mens uit de kist

  prijst zijn ontreddering

   

  in vlagen, in stoten

   

  (wentel in begeren

  kamt je haren met dromen

  sudder in bekoring)

   

  meet zijn stappen/stoot zijn tenen;

  jankt

   

  zwem een bitter bed

  in hoop

  sijpelen we leeg

   

  rijpt het verlangen

   

   

 • _

  hoe wij oefenen

  in verzwijgen

   

  schuilen

      in

  gewoonte

  status quo

   

  de dag fluistert een boek

   

  (in mijn hoofd echoot een stem,

  ze kent al mijn geheimen)

   

  berichten ons bestaan

  vertalen gebaren

  lezen stiltes

   

  verweven onze draden

  een onzichtbaar kluwen

  een levenslang

   

  hameren op een steen