ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.

 • Anno 2015

  In de hoek van de kamer

  spint een web zonder gebaren

  van geluidloos garen

   

  In die schoot,

  in dat vruchtwater,

  druipt spraak van de muren

  dempt de kreten bij de buren

   

  wat drijft is de ballast

  de merries die rijden op mijn rug,

  een gemoed beslagen met

  hun meest tedere roep

   

  Opgebaard in beeldspraak,

  een praalgraf voor grienende grieven

  zingen mijn zieltogende zinnen van

  herbeginnen 

   

  Elektrisch, eclectisch gelijk een sidderaal

  stoot me in bibberen en beven

  heb ik dan een leven gegeven

  niet meer dan een zuchten,

  een tocht op papier