ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.

 • Mensenzee

  Kou laat schrijven

  Woorden die tochten op papier dwalen,

  Zoeken een huis

   

  Rusten  in een schoot

  -Letters gesponnen tot een knoop-

  Wie ontwart de tong, brandt de hand

  slikt een karig maal

   

  Doof voor het woelen van gevoelen

  Een gevoel dat prikt onder vingernagels;

  In dat bloed drenkt men de pen, braakt leegte

  een taal

   

  Met voorzienigheid deel ik geen bed , het geritsel

  Van geloof. Geen moment laat zich knechten

   

  Zingeving van toevallig, angstvallig

  Uit een mensenzee een blik grijpen, begrijpen

  In een vers

 • Rijm zonder vrees

  Spannen uw tenen in hun schoenen

  Standbeeld zonder schaduw, gluurt in

  Een verte die zich niet laat kennen

   

  Als je zegt dat je voelt, voel je mij dan

  Of wat er niet is; leer je de leegte

  Vullen met doden en gewoonten

   

  We klappen enkel om te spreken

  Spreken zonder te zegggen, we zeggen

  Boer zoekt een vrouw en zwijgen in alle talen

   

  En als we wijzen, reiken we dan naar

  Vlees en bloed, tasten naar een schim

  In een korset van dagen, gevangene van een naam

   

  De distels waaien op de wind, ze zeggen:

  Raak ons niet aan, we spreken in

  Grimassen. Ze willen schuren onze naaste buren

   

  En als de stilte valt, breekt in onze schoot

  Prikken ons de scherven, jeuken onder de huid

  Bouwen bruggen van verwrongen ruggen


 • Schaamteloos trio: I

  Seint de morse van het lijf

  Een taal van tekens, blind voor

  Haar woorden

   

  Of zonder schaamte; een blik

  Is niet gemaakt om af te wenden

  Gedragen door een zacht wiegen

   

  Een schoolslag in droog water

  Zweven zonder het ijle

  Naderen zonder landingsgestel

   

  Zaait ze de kiemen

  Roei ik met de riemen die

  Ik niet heb

 • Schaamteloos trio: II

   

  Begraven tussen huidplooien,

  Waaien gelijk stof en as, knipperen

  met haar oog

   

  Scherpgesteld; leun ik in onze

  Ziekte, een nagelbijten tot bloedens

  Mijn vermaalde lijf bespeelt

   

  Een klavier van vlees, partituur van

  Van tasten

   

  het lekken van onze sporen, een geur

  van vrees,

  kluwen van haren en gebaren

   

   

 • Schaamteloos trio: III

  In ons schuilt een dier zoals we

  slapen tussen distels

   

  Het gemoed aangebrand, elk verstand

  Verkrampt en bij het ontwaken bijten

  De honden

   

  Gemis werd louter en louter nog meer

  Gemis, gepis in de wind

  Woede woelt,  kweekt gelijk de muizen

   

  We hangen stil,  klokken zonder

  Klepel: een lied klinkt schel in mijn vel

  Breekt mijn trommelvliezen

   

  De minnestreel zwelgt het rijm, leert

  Schieten zonder kruid, knielen voor een maagd