ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.

 • Sonnet V

  Dat poezie emotie is heb ik nooit beweerd

  Integendeel heb ik me ten stelligste verweerd

  Dikke tranen die zich mengen met inkt

  Voeren me terug naar de leefwereld van een kind

   

  Toen zelfmedelijden nog niet bestond, men zich nog

  Oprecht kon verwonderen om een ondergaande

  Zon, een fietsband die langzaam lost. En zo is

  Het gegaan; stond ik plotsklaps te voet langs de

   

  Weg. In die surplace waren er plots zeeën van

  Tijd voor het uitdiepen van tweedehandse lyriek

  Over wolken en bomen, de efficaciteit van het vergiet

   

  Zij die ik nader wou brengen gingen allengs

  Op de loop. Want zo vergaat het altijd; wie zich

  Kleed in dramatiek brengt de redelijkheid in paniek

 • Sonnet IV

  Sinds ik je ken lijkt mijn blik wel behekst

  Schijn ik beter te verdragen

  De mensheid mij in onbehagen geschapen

  Al dat grijze, grauwe, veel te nauwe

   

  Pak om dragen; de hoge kragen van goed

  Fatsoen. Mijn blazoen weinig benijdenswaardig

  Naar men zegt  wel aardig maar al te vaak

  te  tegendraads voor zijn eigen goed

   

  Diep vanbinnen gaat soms wel een vogeltje

  Zingen als ik zin heb om te beminnen. Ga

  Ik behagen, alhoewel moeilijk om dragen

   

  Zeg ik tegen de buurvrouw; uw rozentuin

  Heeft de aanschijn van het paradijs. Moet ik

  Dagen rusten redelijkerwijs, bleek als een pladijs

 • Sonnet III

  Heb hier geloof ik mijn bloed gelaten

  Tussen de lijnen een half leven vergapen

  En met dat inzicht koop ik niets terug

  Wijsheid gaat vergrijzen, onafdoende de

   

  Bewijzen dat ik met dit schrift kan verrijzen

  De mensenzoon las geen gedichten, alhoewel

  Hij sprak in metaforen. Het genie van Rimbaud

  Dat na een meesterwerk besloot te verdwijnen

   

  Ik is een ander. Heeft hij die ander ooit gevonden

  En is die niet net als wij kokend in razernij als

  de afstandsbediening het placht te begeven

   

  Het beven als ze me roept bij mijn naam. Bukowski

  Had vijf vrouwen te onderhouden. Een knipperlichtrelatie

  Met de muze. Celibatair, cerebraal, glad als een aal

   

   

 • Sonnet II

  Trouw aan petrarca struikel ik nog veertien

  zinnen tot het eind. En aangekomen: welke zijn

  Mijn dichtste buren, in welke verte kan ik nog

  Turen, onder welke rokken kan ik nog gluren

   

  Want hier is droogte het hoogste goed,

  Schuimt men met zijn tanden. Gestamel aan de

  zijlijn volgens de regels van geen kunst.. Koket

  Met een pet ben ik voor even de man in de straat

   

  Houdt hem staande, schudt de stuivers uit zijn zakken

  Zijn gebedel , zijn geprevel is niet meer dan wieden

  van het jonge kruid in zijn gazon

   

  Op de cadans van breinaalden versmoort hij in

  Ergernis. Zijn godsvrezen is in wezen een teveel

  Aan leedwezen, het sijpelen van een kraan

 • Sonnet I

  Een tochtend hart wil piepen met alle

  Deuren. In het blaffen van een manke

  Hond hoor ik de roep van een maagd

  Ben ik een schim op een schimmel

   

  In gestrekte draf naar nergens heen. Gelijk

  Een duivelin kronkelt ze in duizend

  Wulpse bochten, wurgt de laatste druppel

  Smachten uit dit devote lijf

   

  Drijft ze de spot met mijn basiliek van driften.

  Maken we sommen van begeren tot het haar

  Gaat vervelen. Liefde is een priemgetal.  

   

  Minnestrelen jammeren virtuoos, vruchteloos in

  Bedekte termen midden van een bos. In een

  Donkere kamer zie ik ze staan, verzen likken hun ruiten

   

 • _

  Wat heb ik U allen te bieden

  Welk soortelijk gewicht werp

  Ik in de schaal. Mijn soort laat

  Zich niet wegen; onze moleculen

   

  Zijn transcendaal. In hogere sferen

  Is het een liederlijk vertoeven met

  De muren de uren en stille buren zijn

  Het hoogste goed; het beddengoed laat

   

  Zich schikken zonder verweren. Maar

  Die ijle lucht gaat soms vervelen durf

  Ik beweren met aangeschoten gemoed

  Draai ik de steven, de mensheid te gemoed

   

  Ik kan peinzen, veinzen, terechtwijzen,

  Terugdraaien en weer omdraaien binnen

  De minuut. Stel mezelf met regelmaat in

  Vraag; vraag dan: hoe kan ik U bedienen

   

  Met deze wankele mechaniek van zinnen

  Ben de garagist van een tweedehandse taal

  Die ik ontleen aan al die simpele zielen die

  Dagelijkse knielen; het genie dat ik bewaar

   

  In een bokaal. Mag ik U vertellen van dat

  Lossend ventiel; ik smoor de emotie

  Professioneel in de kiem, vertrouw ze toe

  Aan verzen tot ik ze niet meer verdien

   

  Betwist de religie, de kreeftskeerkring

  De almacht van de televisie, het gebrek aan

  Visie van de man in de straat. Van het tekort

  Aan klandizie zucht ik mezelf uit de naad

   

  Liefst leg ik me t te slapen onder een jonge

  Perenboom, tel ik de vruchten die vallen op

  Mijn smoel.  Kan de tanden zetten, verteren

  en verslapen; wakker worden is een linke boel