ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.

 • _

   

  Wat heb ik me hemelsnaam misdaan

  Om , deductie is zijn dada

  Goddeloze bijbel met een verspreking

  Op elke bladzijde

   

  Staat  te blinken in het avondrood

  De zon aan de einder zinkt niet in

  Zee, valt in gensters tussen de bomen

  Zijn braambos staat in brand

   

  Het bankroet van verbeelding misschien

  Aan de krolse dokteres van de mutualiteit

  Mijn ziektebeeld;  heupen fris van

  Lefever,  een hardleerse endeldarm

   

  Met een gezicht van antraciet ziet

  Men niet; zijn veelkleurig venijn,

  Gestolde spraakwater. Het aureool

  Diep in de broekzakken

   

  Ik wil me kluisteren aan een oor

  Broodjes hoofzonden smeren

  Concentreren zonder divergeren

  Een blik op Gods Koninkrijk, een linkertiet

   

   

 • (48)

   

  Ook poezie sterft in het harnas,

  botst met het einde van een tunnel

  draait zich om onder een zerk van papier

  haar bloed is van addergebroed

   

  Is de ziel te boetseren; klei tussen de

  Tanden. Vangt een afdruk van zijn

  Gedachten, blaast zijn asem aan scherven

  Manke kwatrijnen betasten zijn kruis

   

  Hun zaad waait in de wind

  Hun ingewanden knopen op rijm

  Krassen wat ze zeker weten; dat

  Ze van geen wijken willen weten

   

  De goden willen lachen met hun

  Schepping, sneeuwen op onze kop

  In het wit van hun tanden staat

  Een spiegelbeeld, een eeuwig verbijten

   

  Ik heb haar licht gezien, het scheen

  In het donker. Loop ik tegen kasten

  En muren; overal schuurt je naam

  De mensaap leerde borduren op spijt

   

  Zijn slapen zijn grijs van verschieten

  Staat  tussen de regels met gezwollen buik,

  darmen in zijn handen

  Zijn radeloos gereutel is van alle tijden