ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.

 • (29)

   

   

  Tam konijn in’t vizier; de talmende

  Lichtbak

  Fluit de Talmoed tussen de kiezen, huist

  In parabels. Citeert uit het puin

   

  Waad zonder adem in zijn spraak

  Aan de oever de doden, de levende doden,

  De voetnoten. Tollende zinnen in een schelp:

  de waas van haar schrift

   

  Een houten been op de stroom

  Kiezel voor blote voeten

  Drop, klimop

  Gapende mondloze morgenstond

 • (28)

   

   

  Balancerend in overmoed

  Iemand wees je borsten aan

  Verslikte je onschuld

  Wie puzzelt de vrouw

  Leert je denken als een dier

   

  Prooien van elkaar

  Een zacht verscheuren, een

  Gesmoorde overgave

  Wijst het masker aan

  Het veinzen van woorden

   

  De politiek van ambitie

  Rare kronkels van het bloed

  Het hart dat een slag vergeet

  De slangenhuid die vervelt

  Voor hij zichzelf herkend

   

  Vertelt over de genadige kogel,

  Het schuren van de strop

  Verzwijgt het hoger plan

  Zegt vanavond verplant ik in

  Vruchtbaar erbarmen

   

  Wil wortel schieten in stilstand

  Heeft nooit dorst

  Het branden dat wonden dicht

  We zijn ons  harde heelmeesters

  Kust je ogen en verdwijnt met mate

   

  Zwerven uit elkaar, waaien samen

  Blazen nieuwe lucht

  Geeft jou zijn adem;  wil je hoge

  Noten fluiten

  Geeft jou zijn adem; blaas tot stof

   

  In de schijn van alles dat maakbaar is

  De maakbare mens, gesponnen uit instincten

  Zegt; nu kan je loslaten

  Niet het vallen, noch het gewichtloze:

  Het lichtzinnige

 • (27)

   

   

  Een kleven van geuren

  Hoorspel van hakken op het asfalt

  Verslikte woorden geweven

  Een verwaarloost gebaar

   

  Passanten  in het raam prikken

  Groener, borsten zwellen welig

  Duistere gewaden krimpen

  In betekenis

   

  Ergens ontpolft in splinters

  Verbrijzelt, verkoolt

  Onder gezangen van sopranen

  Door veelkleurig glas

   

  Daarachter het blauw in de

  Verte, gedragen door paarden in gallop

  De aarde in kloven getrokken

  Poreus, kneedbaar; een seizoen

 • (26)

   

   

  Hij die van niemand is slaapt op een

  Kussen van steen, sterren zoenen zijn billen

  Droomt niet  rechtvaardig

  Zijn dromen lopen leeg

   

  Jaagt op wolken met een noorderwind

  Draagt de zon naar het zuiden

  Roept de zwaluw bij zijn naam

  Oefent een nest

   

  Wacht op een trein met vertraagde uren

  Zijn wijzers staan altijd stil

  In het landschap ziet hij de voren

  Sporen zonder beschaving; een list

   

  Dagen verkondigen zijn ontsnappen

  Kamers die zich niet laten vullen

  Hij verdwaalt er met ogen,dwaalt zonder verpinken

  Hangt in zijn verleden tijd

 • (25)

   

   

  In mijn borst hoor ik haar op mijn

  Asem trappen. Een zon raakt met wijzers,

  uren schijnen in mijn lege zakken. Knellen

  in compromis van vlees en bloed

   

  De levensloop van het vers snelt voorbij,

  Horden van kwatrijnen om te stuiken

  De woelmuis die gaten graaft, ze weet

  Er steeds haar nest te vinden

   

  Komt ze als een kat op gedempte poten

  Krapt krols in mijn slaap. Dekt wonden

  Met haar vacht. Geef haar te eten; proeft

  Rijpe zinnen met teugen

   

  En de jaren; die schreeuwen in mijn haren,

  Trekken de tongen recht.

  Is mijn blaffen verstaanbaar nu

  Ik weet nog steeds niet wat te zeggen

 • (23)

   

   

  Een hoofd knelt duizend betekenissen

  Schuilen bijziende woorden

  Druppelen stenen de smaak van citroenen

  Een kamer  zwanger van gedachten

  barst  in onbevlekte ontvangenis

   

  Hebben kiewen bedacht;

  Snorkelen onder de zeespiegel

  Waar papegaaivissen weten zoenen,

  de hand in haar slipje loeit en krioelt

  Van schaamrood

   

  In vurige tongen lopen we over;

  lispelen een onverstaanbare taal

  Dialecten van verstomming, wartaal van kreupele

  Zinnen.  

  Kriepend kuiken zoek je naam

   

  Mijn oren tuiten bargoens

  Je tanden klapperen

  Je oren flapperen

  Je ogen blinken

  Een mens meandert in vlees, blaast mijn longen vol

   

  Zo zoeken we  op de tast

  fluisteren in vergeten holen

  Jodel als een Zwitser tegen bergen

  O wijze man op de top, wat is geluk

  Welke kleur heeft ons verzwegen