ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.

 • (20)

   

   

  De tand des tijds  bijt onder mijn oksels;

  krioelen daar languit in hun hof

  Versmacht  in  wierook,

  onze paringsdans met de roem

   

  Als het rijm spreekt: moet ik  wroeten

  Bij de beesten, varkens zonder stal.

  Wie is ons sop waard. Wie zegt; sta op

  En wankel in genade

   

  Matrozen drinken  vreemde oorden,

  waaien in haar schoot

  De rijpe tak die kromt zonder vrucht,

  kluistert aan de geur van andermans kleur

   

  Barden berichten; Petrus’ kerk kolkt

  In het schuim. We staan in  witte rook

  Wachten, verachten

  Het weer dat knelt in onze kou

 • (19)

   

   

  In weemoed wemelt het heden

  Bijziende bagger van historiek

  Het snot uit de neus, het fietsslot

  breekt het vers in ademnood door zijn vliezen

   

  Staan de doden zij aan zij

  Ingesneeuwd zonder erbarmen; de

  Genade van de spleet niet langer aan

  Hen besteed

   

  Laait, woelt, schuilt

  Ingekapseld in bollen in de stenen grond

  Proeft daar een vreemde  tranen

  In zijn scheve mond

   

  Smaakt het zout, gist op de maag

  Een mens in duizend stukken

  Hulpeloos als prei in zijn afgietsel

  Van vlaamsche klei

   

   

 • (18)

   

   

  Het vers woekert in besluiteloosheid

  Soppen tussen kant en wal

  Wil het weten van een tuin in Kathmandou

  De veerkracht van de ruggengraat

   

  Hun weerbericht; gisteren streelde met

  Een bries, vandaag een regenkramp

  Liefjes vervliegen, zand in mijn Sahara

  Metronomen van dit gereutel

   

  Een dieseltrein duwt achttien wagons kiezel

  Mannen bouwen treinen, vrouwen wuiven

  Ach mens toch, ik had zoveel willen geven

  Ge verliest uzelfen onderweg

   

  Wie  kan teruggeven; een kind,

  Adolescent, een halve vent

  Een geknakte stam staat zo sexy meneer

  Schim gevangen in tegenlicht telt ze zijn

   

  Ringen met een kushand. Hij leeft in een

  Valies, verdampt zuidwaarts. Een trekgans

  Voor hun winter. Ergens zal hij broeden

  Op een leegte, zijn aangebrande kruis

   

 • (17)

   

   

  De simplistiek van gebroken lyriek,

  Luider dan filosofen

  Krassen op een schoolbord

  Een kamer declameert een refrein;

  Een heerschap met altijd koppijn

   

  Heeft een profeet vette haren, een

  Versterker op tien

  Die doornenkrans was een zotskap

  Snoof zijn laatste maal, Magdalena droeg

  Een kind

   

  Zieners rouwen om hun beurzen

  Mode  moet grillen, volgelingen

  Kastijden. Ik lees je schrift, je wou

  Niet over water lopen. In zinnen

  Verzinken; een uitroep, in weemoed

 • (16)

   

   

  Het zwerk klieft

  Maar niet vandaag

  Vandaag is een dood vogeltje in de schoot

  Ze bekt niet langer

   

  In tegenlicht

  Een dwaallicht

  Een rood licht

  Wankel, dwaal nader

   

  In plastieken woorden

  Geslepen ornamentiek

  Klassieke hoer

  Kakelende kip

   

  Wit konijn uit eigen hoed

  Pak de jager bij zijn nekvel

  Stroop een verleden

  Schik zijn  heden

   

  Leer verzen lopen

  In weerwil, desondanks

  Een smartlap zit hem op de hielen

  Zijn schaarse gebakken lucht