ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.

Ergens halverwege; een blog van Jo De Vuyst

 • another lovesong

  want jij bent de horizon

  de meest heldere ster aan de hemel

  mijn aangezicht voorgoed geschonden

  woon ik in de nacht, lik mijn wonden  en als het hart dan moe is om te zwerven

  zijn onzichtbare web heeft geweven

  de schrik als ik me op een onzeker pad moet begeven

  want zovelen heben jou verteld hoe mooi je bent  maar weten zij van de hals van Nefertiti en haar rode lippen

  de taal van haar blik die geen vrouw ooit leerde spreken

  de kracht van een glimlach die grondvesten doet beven

  en dat jij dit alles bent en veel meer  deze machteloze troon waarvan elke man moet regeren

  eindeloos herboren in zijn verleden

  zoek ik naar de zinnen die mijn tong is vergeten

  immer getuige, veroordeeld bij verstek en verzwegen  weet dat in de lijnen van elke hand staat te lezen

  dat liefde een vloed is die de sterkste dijken kan breken

  en nu hebben we geen huis meer om te schuilen

  zijn we niet langer bang voor de regen

      

 • constructie van een illusie (II)

  te diep in jouw spiegelbeeld gekeken

  was ik mijn naam haast vergeten

  een bevroren hand die me heeft aangeraakt

  ben ik uit die verdoving ontwaakt

   

  laat me nu de vele gezichten van liefde vergeten

  de blikken van lust, het heimelijk gekonkelfoes

  de deuren die voorgoed gesloten blijven

  geen overwinning noch verlies, geen ondraaglijk lijden

   

  slechts een stilstand; hetzelfde bed, die zelfde zetel

  een uitzicht zoals vroeger, omgeven door een nevel

  en als de rook om je hoofd is verdwenen, met wat geluk

  vind je alles terug als voorheen, bevrijd van een juk

   

  heb je dan ooit echt bestaan vraag ik me af

  was je slechts een constructie, een toekomstig graf

  iets wat ik met eigen handen wou graven

  om rust te vinden, om die strijdbijl te begraven

   

   

 • constructie van een illusie

  een open wonde die wacht om bloeden

  een zwaar hoofd dat verlangt naar slaap

  kraakt dit lichaam in al zijn voegen

   

  drenkelingen in een veel te diep water

  in een onzichtbaar web gevangen

  worden we door een nijpende kou bevangen

   

  wacht de nacht met duizend ogen

  schreeuwt uit duizend monden

  onder dit gekrakeel, geblaf van honden

   

  hebben we onomwonden gevonden

  in weerwil van alle logica, langzaam ontsproten

  gestaag gegroeid; ons onschuldig gezicht geschonden

   

  uit onze verdoving bruusk ontwakend

  dwalend in het doolhof van ons gemoed

  schieten we steeds onverbiddelijk in eigen voet

   

   

 • zo dichtbij te zijn geweest

  zo dichtbij te zijn geweest

  je vingertoppen konden haast raken

  een gestreken vlag

  begint dit schip water te maken

   

  gaan we dan naar de haaien

  zullen aaseters aan onze botten knagen

  een feestmaal, een gedekte tafel en de gast

  vergat op te dagen

   

  dat het niets is hoor ik iemand fluisteren

  waarom dan blaten als een schaap

  spant dit vel in onbehagen

  moeten we schuilen, de regen laten overwaaien

   

  nog dit laatste gevecht, een verzuchten

  alvorens dit geslagen lichaam wil berusten

  een vuur om je oude kleren te laten branden

  ons vonnis; een eeuwig knarsetanden

   

  zo dichtbij te zijn geweest

  heeft de realiteit ons verweesd

  met scherpe tanden in de staart gebeten

  rest ons niets anders dan zomaar te vergeten

   

 • amor mundi (III)

  gaat de rede methodisch haar gang

  maar naast wetten en cijfers

  heeft het hart ook een richting nodig

  nood aan een ziel, een zelfbewustzijn

  en dat dwingt me jou nabij te zijn

   

  niet meer dan hormonen die aan

  onze botten knagen

  maar waarom ik dan gedichten schrijf

  zich een beeld ontspint van jou in mij

  heeft nog geen exacte wetenschap kunnen verklaren

   

  de voorstelling in mijn hoofd, de wereld

  als theater, de woorden die zich aanbieden

  een komen en gaan van schaduwen op de muren

  en in die eenzame treiterende uren

  ben jij dan het residu, mijn vleesgeworden schrik

   

  want ik keer in mijn vel als de getijden

  zweet van angst, verdrink haast in mijn woede

  immer twijfelend en overwegend in een hoek

  leest dit leven zich steeds meer als een open boek

  onbeholpen laat ik mijn gedachten door jullie bevolken

   

   

 • aan wie ik nog moet

  leer me, toon me

  want houden van is ook verliezen

  de schrik die schuilt in mijn kiezen

   

  worden we elkaars spiegelbeeld; woordeloos, verdoofd

  leer me te morsen met dit leven naar believen en als ik

  vlekken maak, aanhoor mijn gezaag, incasseer mijn grieven

   

  want jij bent mijn helderste sterrenbeeld

  een reddingsboei op een schuimende zee

  mijn geschaafde gezicht, mijn pijn voor twee

   

  het taaiste brood dat ik moet breken

  een afgodsbeeld dat me devoot laat knielen

  laat me je gewillige muren bestormen, je burcht vernielen

   

  een geweldenaar in gedachten met de pen in de hand

  gehuld in mooie woorden wil ik je tegenstand versmachten

  je lichaam bevrijden, jouw heilige grond ontwijden

   

  mocht ik desondanks wortel schieten in gepeins

  mezelf verliezen in tweedehandse retoriek

  ontzie mijn bleke verzen, mijn gejammer dan niet

  geef mijn gemoed de sporen, toon me je linkertiet

   

   

 • amor mundi (II)

  wanneer worden we wakker uit deze slaap

  wie zegt ons wat te doen, want we weten

  het draait al lang niet meer om de poen

   

  er was onschuld in vrijheid, niets dat echt hoefde

  we liepen het ene jaar in en het andere weer uit

  de soundtrack bij onze woorden knalde honderduit

   

  niemand vroeg om vergiffenis, er was altijd wel iets

  beter om doen, dromen hadden we in overvloed

  met de ogen dicht liepen we onze eigen horizont tegemoet

   

  wie verwelkomt nu nog de seizoenen, als ook de slang

  moet vervellen van huid, het gif dat sloop in onze

  daden en niemand die nog gelooft in een nieuw geluid

   

  want een beetje magie kunnen we best gebruiken

  een overgave, zoiets als een tijdelijk bestand

  als mijn kanonnen zwijgen en jouw liefde haalt de bovenhand

   

  en jij, die ginder leeft en slaapt in verre kamers

  kunnen deze woorden je ooit raken, versta je mijn lied

  want dit zwijgen heb ik nooit gewild, ik die alles achterliet